top of page

Vær aktiv i egen helse!

Picture 1.png
google-play-badge.png

Som kreftpasient brukte jeg HealthB til å organisere mine 40 konsultasjoner på tvers av 4 ulike sykehus.

HealthB hjalp meg forberede spørsmål til konsultasjon og notere det jeg skulle huske og følge opp. Ting som aldri ble dokumentert av legen.."

"Som frisk eldre dame trodde jeg at fastlegen skulle være proaktiv for meg, men det ser jeg jo han ikke har tid til!

Jeg visste ikke at 60% av legens anbefaling vanligvis er glemt etter 20 minutter. Med HealthB kan jeg huske."

Hva er HealthB?

Oversikt.png

Din personlige helseplattform

 

Nå kan du samle din helseinformasjon i en trygg og sikker plattform på din telefon.

> Medisiner - allergier - diagnoser - testresultater - epikriser - behandlingsplaner - symptomer - notater fra dine konsultasjoner - og mye mer!

Du kan også organisere dine konsultasjoner med Notater & Filer, på tvers av offentlige- og private behandlere.

> Fastlege, fysioterapeut, psykolog, sykehus eller legevakt.

HealthB gir deg den røde tråden i din helse!

Del med din behandler & få anbefaling tilbake

 

Nå kan du dele din oppdaterte helseinformasjon med din behandler og motta behandlerens anbefaling tilbake.

> Lag et Notat med dine spørsmål til fastlegen. Legg ved en epikrise og testresultater fra en annen behandler eller en treningsplan du har fått av din fysioterapeut.

> Be din behandler gå inn på HealthB.no Quick Start når du er i konsultasjon.

> Oppgi tallkoden fra din HealthB Oversikt. 

Din Oversikt deles kun tidsbegrenset til konsultasjonen

Du bestemmer selv hva du vil dele og med hvem.

HealthB kan brukes i fysiske- og digitale konsultasjoner!

Youtube_edited.jpg

Registrer din helseinformasjon & hold den oppdatert

Medisiner, allergier, diagnoser, symptomer og sykdommer. Gjør det selv eller sammen med din behandler.

Så enkelt.

Organiser dine konsultasjoner & få en kontinuitet

Med Notater kan du organisere dine konsultasjoner og legge ved Filer med din helseinformasjon.

Du kan også organisere helsen til dine barn eller foreldre. 
Skriv ned behandlerens anbefalinger selv eller få dem tilsendt som Notat.

Vær aktiv i egen helse!

Din behandler har ikke tilgang til all din helseinfo.

60% av behandlerens råd har du glemt etter 20 minutter, i gjennomsnitt.

Din behandler har ikke tid til å være proaktiv i din helse, ansvaret er ditt!

Start med å sove riktig, spise riktig, trene og sosialisere deg.

Med HealthB har du oversikt 

kan du ta med deg din oppdaterte helsehistorie til behandlerne du besøker - til fastlege, fysioterapeut, legevakt eller sykehus.

Bruk mindre tid på å forklare

Få mer tid til rett behandling, tilpasset deg. 

Med behandlerens råd på din telefon, glemmer du ikke.

ansikter3.JPG

Your Life, Your World, Your Health. Own it!

Designet av leger for bærekraftig helse

 

Leger vet at mangel på riktig informasjon kan få alvorlige konsekvenser. De ser tusenvis av mennesker som ikke klarer å huske sin helse, medisiner eller familiens sykdomshistorie. Det kan gå ut over behandlingen.

Sikkerhet først

 

Du logger inn med BankID. Informasjonen din lagres sikkert i henhold til norske- og internasjonale sikkerhetsforskrifter for helsedata. HealthB deler aldri din data med andre aktører uten at du ønsker det.

Få tilgang

MicrosoftTeams-image (3).png

Deg

1. Last ned HealthB app til din mobil. Logg inn med BankID.

2. Prøv gratis i 30 dager. Betal så en månedlig sum, eller få den gratis av din behandler med fordelskode.

3. Registrer din helseinformasjon i HealthB.

4. Bruk Notater og Filer til å forberede spørsmål & organisere dine konsultasjoner.

5. Del din Oversikt med behandler. Få anbefaling tilbake.

google-play-badge.png
Picture 1.png
MicrosoftTeams-image (4).png

Behandler 

6. Behandler ser din Oversikt i et tidsbegrenset vindu, og kun de Notater og Filer du selv velger å dele.

7. Få tilpasset behandling, basert på riktig og oppdatert informasjon som bare du har.

8. Motta råd- og anbefalinger tilbake til din mobil.

9. Din behandler kan se din Oversikt gratis på HealthB Quick Start, gitt at du har HealthB på din mobil.

10. Behandler kan abonnere på HealthB Pro for å få flere funksjoner. Pasienten får da HealthB gratis med fordelskode.

HealthB brukere sier

"Med HealthB ble jeg bæreren av min helsedata. Mine behandlere mottok rett informasjon til rett tid.

Jeg føler jeg fikk sørget for en mer personlig behandling, tilpasset meg. I HealthB noterte jeg hva jeg selv kunne gjøre for å bli fort frisk."

"Det å ha mine blodtrykksmål og behandlingsplan skriftlig i HealthB gjorde at jeg som kronisk pasient i over 10 år endelig har sett lyset!

Blodtrykket mitt var jo langt unna målet. Jeg trodde jeg gjorde alt jeg kunne, uten å bli bedre. Dette har gitt meg nytt håp."

HealthB is developed by ZYBERIA

Copyright Zyberia AS 2023 ©

All rights reserved

bottom of page