top of page
Bakgrunn.png
Bilde2.png

Pro helsepersonell

Samhandling om helseinformasjon & behandlingsplan

Bilde2.png
Kommunens tjenester.png

App innbygger

Pil1.png

HealthB Pro jobber sammen med eksisterende EPJ.
Henter oppdatert info fra innbygger, sender behandlingsplan tilbake.

Lillestr├©m Logo Bla╠è RGB.png

Nedre Romerike Legevakt

"På legevakt, er den største svakheten/risikoen, at man ikke har noe informasjon om pasienten fra tidligere så beslutningsgrunnlaget for å sette korrekt diagnose, sikre rett behandlingsnivå og utforme en rett behandlingsplan er prisgitt det korte møtet som foregår mellom pasient og behandler der og da." 

"Hvert år gjennomføres ca. 60.000 konsultasjoner & 76.000 telefoner." - hvor mange av disse kan bli digitale eller kan bli unngått / spart?

Internt prosjekt med gjennomgang av tilsynssaker avdekket "svake punkter når det gjelder kommunikasjon om og med pasienter både før, under og etter et besøk."

HealthB "vil minimere denne risikoen for både pasient og behandler. I tillegg vil det gjøre innhenting av utveksling av nødvendig informasjon enklere og raskere slik at det vil spare ressurser."

HealthB er "en ny måte å sikre kommunikasjon til pasienter som tar kontakt med helsevesenet. En kvalitetssikring av informasjon som utveksles mellom den enkelte pasient og de profesjonelle aktører i et format som raskt kan hentes opp og forstås av begge parter. Dette gir mindre rom for misforståelser i overleveringen av informasjon."

"For kommunale tjenester vil det gi en økonomisk gevinst ved raskere sikring av informasjon, færre rekontakter og mindre sannsynlighet for feil behandling. Det vil spare ressurser i tjenesten og sikre bedre bruk av helsepersonell."

Tonje, Avdelingsleder, Nedre Romerike Legevakt

Fastlegens gevinster

Kommunale fastleger utfører ca. 15 millioner konsultasjoner årlig.

> Spar 10 min. av en 20 min. konsultasjon

> E-konsultasjoner gjøres mer forsvarlig enn før, da behandler og pasient for første gang har felles oppdatert innsikt

> Bytt ut 1 fysisk konsultasjon med 2 e-konsultasjoner for alle pasienttyper

> Bytt ut 2 av 4 fysiske konsultasjoner årlig med 2 e-konsultasjoner for kroniske pasienter

> Redusert totalt behov for konsultasjoner - pasienter har innsikt selv, kan være aktiv i egen helse, og frigjør kapasitet til pasientene som trenger det!

> Pasienter som følger legens anbefaling- og behandlingsplan i HealthB reduserer rekontakt med 2 konsultasjoner per pasientforløp

> Få en kontinuitet i konsultasjonene med din pasient, plukk opp tråden fra der dere slapp sist

> Sikre omdømme, redusere risiko, færre klagesaker!

> Økonomiske besparelser, gir økt kapasitet

> Enklere hverdag gjør at du kan stå i jobben din..

Hva gjør du for å sikre en bærekraftig helsetjeneste som ivaretar innbygger & helsepersonell?

Kom i gang med noen enkle steg!

1 Bestill HealthB Pro her. Månedlig abonnement betales ved å legge inn betalingsdetaljer og fornyes automatisk. Bestilling er synonymt med at du aksepterer HealthB partner brukervilkår.

 

2 Bestill fordelskode slik at dine pasienter kan bruke sin HealthB app uten å betale. Fordelskode til 1000 pasienter følger med i prisen. Når du får fordelskoden bekreftet på epost kan du informere dine pasienter via ditt meldingssystem eller plakat på venterommet.

3 Opprett din profil på HealthB partner portal og få tilgang til:

  • HealthB Pro for behandler

  • Tips & triks med HealthB Patient Success Framework. En enkel oppskrift på hvordan du systematisk, digitalt følger opp dine pasienter og oppnår gevinst.

  • Digitalt HealthB profilert materiale til plakat, flyer, roll-up, info skjerm - for å informere pasient om fordelskode og nedlasting av HealthB app.

  • Og mye mer er på vei!

Lyst til å høre mer?

Ring +47 97070518, book et nettmøte eller se video.

Prøv HealthB Pro gratis i 30 dager med din pasient da vel! 

Be din pasient laste ned HealthB til mobil fra sin Appstore.

Picture 1.png
google-play-badge.png
Kom i gang
bottom of page