top of page

Brukervilkår

Sist oppdatert: 22.04.2022

 

Følgende vilkår gjelder for din bruk av appen HealthB  . HealthB  omtales her som «tjenesten» eller «appen».

HealthB   leveres av Zyberia AS, org. nr. 912 842 479. Zyberia AS omtales her som «vi» og «oss». 

Brukeren av appen omtales her som «du» eller «deg». 

Informasjon om tjenesten

HealthB  er en app som gir deg mulighet til å samle inn din helseinformasjon digitalt. Du vil få én samlet oversikt, og bedre mulighet til å forstå og kommunisere din helsehistorie til dine behandlere.  Innsamlingen av data vil være kombinasjon av din selvregistrering og automatiske koblinger til andre kilder der det finnes. Helseinformasjonen vil du enkelt kunne dele på tvers av dine ulike behandlere, som f.eks. private eller offentlige leger, fysioterapeuter, psykologer, optikere eller sykehus. Din sykehistorie reiser med deg, der du er, og sikrer at du kan være proaktiv med egen helse og at du får oppsøkt behandling ved behov. 

Ansvar for innhold og bruk 
Du må være minst 16 år for å bruke tjenesten, og innlogging i appen skjer gjennom identifisering med BankID.

 

Vi anbefaler at tilgang til appen sikres med biometrisk lås, som FaceID eller TouchID. Du er selv ansvarlig for å ivareta sikkerhet knyttet til påloggingsinformasjon. Dersom du har grunn til å anta at din konto er misbrukt av andre, plikter du å informere oss om dette. Vi er ikke ansvarlig for innholdet som deles gjennom tjenesten. Du er selv ansvarlig for at informasjonen du registrerer er korrekt og at du fyller ut all informasjon. Vi tar ikke ansvar for eventuelle konsekvenser som kan skyldes manglende informasjon eller tolkning av informasjon. Du er ansvarlig for at du bruker tjenesten i tråd med disse vilkårene. 

 

Dersom du bruker tjenesten i strid med vilkårene, forbeholder vi oss retten til å deaktivere din konto permanent eller midlertidig. 

Personopplysninger

Dine personopplysninger behandles i henhold til vår personvernerklæring. Les mer på personvernerklaering

Brukerlisens

Ved å akseptere disse vilkårene er du gitt en bruksrett til tjenesten, begrenset til de funksjonene som er gjort tilgjengelig for deg til enhver tid. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrige deler av tjenesten. 

Vi eier alle rettighetene til tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til konseptet, designet, varemerkene, know-how, forretningshemmeligheter, opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter. 

Vi vil foreta regelmessige oppdateringer av tjenesten. Slike oppdateringer inkluderer ikke nødvendigvis alle funksjonene som var tilgjengelig i den tidligere versjonen. 

Erstatningsansvar

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som følge av eller i sammenheng med bruk av tjenesten, med mindre vi har forårsaket skaden ved å opptre grovt uaktsomt eller forsettlig. 

Du kan kreve erstattet direkte tap som følge av vesentlig mislighold. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler. Samlet erstatning for alle tap lidd under dette kundeforholdet er begrenset til det samlede vederlaget betalt frem til tapstidspunktet i henhold til betingelsene under «Pris og betaling». 

Priser og betaling

Du får tilgang til tjenesten ved å laste ned appen til din mobiltelefon og ved å velge abonnementet som passer for deg, og betale tilhørende pris. Abonnementet løper inntil du sier det opp.

Angrerett, retur og reklamasjon

Du samtykker til at levering av tjenesten starter ved nedlasting av appen og avtale om abonnement er inngått og godkjenner med dette at leveringen av tjenesten starter før angrefristens utløp. Du erkjenner samtidig at angreretten bortfaller når avtale om abonnement inngås og du vil kunne ta i bruk tjenesten, jf. angrerettloven § 22.  

Vi følger Forbrukertilsynets regler, vennligst ta kontakt med oss ved spørsmål.  

Sletting av konto

Du kan når som helst slette din konto ved å ta kontakt med Zyberia AS. Dersom du har delt informasjonen med din lege, vil dine person- og helseopplysninger fortsatt være lagret i din behandlers journalsystem selv om du sletter brukerkontoen din. Du vil da måtte ta kontakt med legen og forespørre sletting på eget initiativ. 

Lenker til andre nettsider

Gjennom bruk av tjenesten vil du finne lenker til andre nettsteder som ikke er eid av oss. Vi tar ikke ansvar for innholdet på disse nettsidene. 

Endringer av vilkårene

Dersom vi foretar endringer i disse vilkårene, vil du måtte godkjenne dem for å fortsette å benytte tjenesten. Ved vesentlige endringer vil du bli varslet per e-post senest 30 dager før endringen trer i kraft dersom du registrerer din e-postadresse.

​Tvister

Brukervilkårene skal tolkes i henhold til norsk rett. Oslo tingrett er verneting for tvister som ikke lar seg løse i minnelighet. Dersom du er en forbruker har du i tillegg mulighet til å klage til Forbrukerrådet, se https://www.forbrukerradet.no/klageguide/. 

Henvendelser til Zyberia

Adresse:   
Zyberia AS   
Gaustadalléen 21   
0349 Oslo   
Norway 

Telefon: +47 9014 9857 

E-post:  support@healthb.no 

Org. Nr.:   
912 842 479 

Screenshot 2022-09-09 at 12.59_edited.png
Screenshot 2022-09-09 at 12.59_edited.png
Screenshot 2022-09-09 at 12.59_edited.png
Screenshot 2022-09-09 at 12.59_edited.png
bottom of page