MicrosoftTeams-image_edited_edited.png

Hva om du som lege kunne...

Hvorfor HealthB til min praksis?

Det hviler et stort ansvar på deg som lege.
Du skal levere et høyt volum av konsultasjoner, med høy kvalitet, riktig behandling- og oppfølging, med høy pasienttilfredshet.
Du skal risikovurdere dine pasienter for å se hvem som trenger regelmessig oppfølging, oppdatering av legemiddellister, og digitale behandlingsplaner.
Hvilke verktøy har du til å kunne lykkes med dette?

 

Kjøp den personlige helseplattformen HealthB til dine pasienter, og bruk den som samhandlingsverktøy.

Fastleger bekrefter at bruk av HealthB app & HealthB Patient Success Framework i sin praksis gjør at de kan øke sin årlige omsetning med ca 500 000NOK årlig med 1000 pasienter, bestående av effektivitetsgevinster og økt bruk av refusjonsordninger. Hva blir verdien for deg?

"HealthB hjelper meg med å systematisk, digitalt følge opp mine pasienter. Jeg får frigjort tid, økt inntjening, redusert dokumentasjonsbehov, og pasienten sitter igjen med eierskapet til sin helse og full digital oversikt. Det er helt åpenbart at HealthB betaler seg selv", Fastlege ved xx legekontor.​

Bilde Hva om du som lege kunne...JPG

Avgjør kommunikasjonsstil - tekst/forklaring vs. enkle punkter/salgsargumenter med check-marks. Og skal det være punkter eller store knapper med rød tråd imellom som en prosess..og hvor skal log-in inn?

Hvordan fungerer det?

HealthB Patient Success Framework gir deg en oppskrift på hvordan systematisk, digitalt, følge opp dine pasienter, deres legemiddellister og behandlingsplaner.

 

Du får tilgang til enkle tekstmaler som du kan bruke i ditt meldingssystem til pasient, som trigger relevante refusjonsordninger og øker din inntekt.

Pasient laster ned HealthB til sin mobil i forkant eller som en del av konsultasjon, evt. med bruk av rabattkode. Sammen registrerer dere pasientens helsedata.

HealthB brukes som samhandlingsverktøy, så husk å minne pasienten på dette i hver konsultasjon.

Ved bytte av lege: Pasienten beholder HealthB og sin helsedata..(FINN UT AV DETTE) 

Screenshot 2022-10-07 at 16.38.17.png

1

2

3

Kom i gang med noen enkle steg!

Hver fastlege & privatpraktiserende lege kan bestille HealthB for sine pasienter her. Månedlig abonnement betales og fornyes automatisk ved å legge inn betalingskort. (https://buy.stripe.com/28o6rKgycc925KofZ2) En bestilling er synonymt med at du aksepterer HealthB partner salgskontrakt. (link til salgskontrakt)

 

Du blir henvist videre for å bestille rabattkode for dine pasienter. 1000 rabattkoder følger med i prisen. Når du får rabattkode bekreftet på epost kan du sende den til dine pasienter via ditt meldingssystem. Om du ikke automatisk henvises videre, kan du bestille her: (https://forms.office.com/r/b2BXSkjy8d)

 

Opprett din profil på HealthB partner portal der du får tilgang til, blant annet:

  • HealthB produktpresentasjon

  • HealthB Patient Success Framework, med enkel oppskrift på hvordan du oppnår gevinst og økt omsetning

  • Tekstmaler til utsendelse i meldingssystem

  • Digitalt HealthB profilert materiale for markedsføring til pasienter som f.eks. plakat, flyer på bord, roll-up