Hvorfor HealthB til min praksis?

Vi vet at det hviler et stort ansvar på deg som lege!

 • Høyt volum av konsultasjoner, lange pasientlister.

 • Høy kvalitet, personlig behandling- og oppfølging.

 • Risikovurdering av dine pasienter.

 • Krav til dokumentasjon og digital samhandling.

 • Fornøyde pasienter med eierskap til sin helse.

 

Hvilke verktøy har du til å kunne lykkes med dette?

Hva om du som lege kunne...

Bilde Hva om du som lege kunne...JPG
MicrosoftTeams-image_edited_edited.png

Hva blir verdien for deg?

Hva er verdien for deg..JPG

Fastleger bekrefter

Bruk av HealthB app & HealthB Patient Success Framework i praksis gir økt kvalitet- og omsetning, fordi det systematiserer arbeidet med risikopasienter og støtter bruken av normaltariffen.

"HealthB hjelper meg med systematisk oppfølging av mine pasienter. Jeg får frigjort tid, økt inntjening, og enklere dokumentasjon. Pasienten sitter igjen med eierskapet til sin helse og full digital oversikt.",

Fastlege i Oslo.

Hvordan fungerer det?

Introduksjon av HealthB til dine pasienter

 • Send introduksjonsmelding til din pasient i ditt EPJ med anbefaling om bruk av HealthB som digitalt behandlingsverktøy.

 • Pasienten laster ned HealthB gratis med rabattkode.

 • Pasient har eierskap til sin helse.

Systematisk, digital oppfølging av dine pasienter

 • Med HealthB Patient Success Framework får du tilgang til et rammeverk og maler for systematiske anbefalinger til dine risikopasienter.

 • Samstemming av pasientens legemiddelliste.

 • Automatisk dokumentasjon av behandlingsplan.

Ved konsultasjon

 • Bruk HealthB som samhandlingsverktøy.

 • Pasient kan forberede seg til konsultasjon, dele sine spørsmål og egne registreringer med QR kode.

 • Enkel dokumentasjon.

 • Pasient noterer råd, behandlingsmål- og anbefalinger som utgjør pasientens digitale behandlingsplan.

Kom i gang med noen enkle steg!

1 Bestill HealthB for dine pasienter her. Månedlig abonnement betales og fornyes automatisk ved å legge inn betalingskort. Bestilling er synonymt med at du aksepterer HealthB partner brukervilkår.

 

2 Du blir henvist videre for å bestille rabattkode for dine pasienter. Kommer du ikke frem automatisk kan du bestille her. 1000 rabattkoder følger med i prisen. Når du får rabattkode bekreftet på epost kan du sende den til dine pasienter via ditt meldingssystem, sammen med introduksjonsmalen til HealthB.

 

3 Opprett din profil på HealthB partner portal der du får tilgang til, blant annet:

 • HealthB produktpresentasjon.

 • HealthB Patient Success Framework, med enkel oppskrift på hvordan du oppnår gevinst og økt omsetning.

 • Tekstmaler til utsendelse i meldingssystem.

 • Digitalt HealthB profilert materiale for markedsføring til pasienter som f.eks. plakat, flyer på bord, roll-up.